Lyssna

Vad måste vi förhålla oss till inom kosten?

Det är viktigt att den mat som vi köper och serverar är både nyttig och bra producerad.

Varje år köper Skara och Götene kommuner livsmedel för ungefär 27 miljoner kronor. Vad vi köper in styrs genom vår livsmedelsupphandling, av kommunens olika policys och riktlinjer.

Det finns också flera lagar som styr vilka livsmedel vi ska köpa och servera, bland annat Lagen om offentlig upphandling (2016:1145) LOU, Livsmedelslagen (2006:804) och Skollagen (2010:800 kap 10).

Utöver dem tar vi även hänsyn till Livsmedelsverkets rekommendationer, Bra måltider i skolan, Bra måltider i förskolan, Bra måltider i äldreomsorgen samt Nordiska näringsrekommendationer NNR.

Förstora bilden

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!