Lyssna

Granskning årsräkningar

Denna sida uppdateras löpande. Här kan du se hur vi ligger till med granskning av årsräkningarna

 

Årsräkningar avseende 2023

2024-04-05 - 268 av 1015 granskade (även många som är påbörjade och inväntar kompletteringar)

Årsräkningar granskas i inkommen ordning vid sidan av ordinarie handläggning. Det är alltid svårt att i förväg ge besked om tid för granskning/arvodering eftersom det inte går att veta hur mycket tid som kan avsättas. Tidsåtgången styrs även mycket av hur mycket kompletteringar och korrigeringar som behöver begäras in. Vet du med dig att du har missat underlag (se checklistan nedan) så är vi tacksamma för om du skickar in dessa innan granskning påbörjas.

Du hittar blankett/e-tjänst för årsräkning här: Årsräkning/Sluträkning

Du hittar blankett/e-tjänst för redogörelse här: Redogörelse

Du kan skicka in bilagor/underlag i pdf här: Säker kommunikation ÖF eller till Överförmyndare Västra Skaraborg, Lidköpings Kommun, 531 88 LIDKÖPING

Här hittar du checklista och bildspel som kan underlätta för din redovisning: Utbildning för ställföreträdare

 

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!