Lyssna

God man eller förvaltare: Tillgångsförteckning

Din första redovisning till överförmyndaren är att upprätta en förteckning över huvudmannens egendom. Förteckningen är en viktig del för att man i fortsättningen ska kunna stämma av inkomster och utgifter. Förteckningen ska visa vilka tillgångar och skulder huvudmannen hade per den dag som du påbörjade ditt uppdrag. Detta så kallade förordnandedatum finns angivet på beslutet från tingsrätten och registerutdraget från överförmyndaren.

Du ska lämna in förteckningen till överförmyndaren senast två månader från det att du fick ditt uppdrag som god man eller förvaltare. Om du av någon anledning inte hinner med det måste du kontakta överförmyndaren.

I släktutredningen kan du notera kontaktuppgifter till de som är anhöriga till din huvudman.

E-tjänster och blanketter

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!