Hemvård

Hemvården ger stöd, service och vård dygnet runt till den person som har ett behov av detta och som vill bo kvar hemma. Målet är att de personer som vill ska kunna bo i sitt hem så länge man själv önskar.

051028 promenad Götene

Hemvården tar fasta på det som personen i fråga klarar själv och kompletterar med de olika insatser som behövs. Insatserna kan variera från enklare hushållssysslor till omfattande personlig omvårdnad med stora sjukvårdsinsatser. Den enskildes behov är avgörande för rätten till insatser enligt socialtjänstlagen.

Hemsjukvården ingår ofta som en del av hemvården, men det finns också möjligheter att få enbart hemsjukvård i form av exempelvis medicindelning, omläggningar eller injektioner. Den verksamheten riktar sig till långvarigt sjuka som inte har möjlighet att ta sig till en vårdmottagning. Hemsjukvården är en insats enligt Hälso-och sjukvårdslagen.

I hemvården arbetar omvårdnadspersonal och distriktssköterskor.

Mat och matdistribution

På de träffpunkter som mat serveras är det öppet för alla pensionärer att komma och inta en lunch. Om det har blivit problem med att laga sin mat hemma, eller ta sig till närliggande servering, finns möjlighet att få mat distribuerad till det egna hemmet.

Trygghetslarm

För att öka möjligheterna till att bo kvar hemma kan ett trygghetslarm installeras. Genom att trycka på en bärbar larmknapp utlöses larmet som går till larmmottagningen. Denna är alltid bemannad och kan tillkalla den hjälp som behövs. Denna insats söks som bistånd enligt Socialtjänstlagen.

Hemvården är organiserad i fem områden

Vill du veta mer kan du vända dig till enhetschefen i ditt hemvårdsområde:

Götene hemvård, västra området, Sil och nattpatrull:
Katarina Rexha
Telefon: 0511-38 68 52
E-post: katarina.rexha@gotene.se

Götene hemvård, norra området, centrum:
Helena Arvidsson
Telefon: 0511-38 61 26  
E-post: helena.arvidsson@gotene.se

Hällekis hemvård och Träffpunkter:
Anna Tapper Andersson
Telefon: 0511-38 66 60
E-post: anna.tapperandersson@gotene.se

Källby hemvård:
Sofia Magnusson
Telefon: 0511-38 65 62
E-post: sofia.magnusson@gotene.se

Lundsbrunns hemvård:  
Sofia Magnusson
Telefon: 0511-38 65 62
E-post: sofia.magnusson@gotene.se

Broschyr Hemvård

Här kan du hämta broschyr för utskrift, öppnas i nytt fönster.

Broschyr HemtjänstPDF (pdf, 409.9 kB)

Broschyr hemtjänst större textPDF (pdf, 477.1 kB)

Broschyr Trygghetslarm

Här kan du hämta broschyr för utskrift, öppnas i nytt fönster.
Broschyr TrygghetslarmPDF (pdf, 231.3 kB)

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!