Lyssna

Förebyggande hembesök

Du som under året fyller 80 år och inte sedan tidigare har någon kontakt med äldreomsorgen kan få ett hembesök. Du hör av dig till kommunens anhörigsamordnare så bokas besöket in.

Målet med hembesöket är att genom information och dialog:

  • Sprida kunskap om vart man vänder sig om behov av stöd uppstår
  • Förebygga och minska antal olycksfall/fallskador
  • Öka möjligheter till social gemenskap
  • Skapa trygghet för den enkilde och dennes anhöriga

Hur går det till?

Besöket är frivilligt och kostnadsfritt. Du tar kontakt med anhörigsamordnare och bestämmer en tid.

Vid hembesöket samtalar man om hälsa och vardagsliv utifrån ett anonymt frågeformulär. Man erbjuds information, råd eller stöd om behov finns. Möjligheter finns också att få hjälp att förmedla kontakter om den enskilde så önskar.

En mapp med diverse informationsmaterial lämnas vid besöket.

Kontakt

Anhörigsamordnare Linda KJellgren
Telefon: 0511-38 62 74
E-post: Linda.Kjellgren@gotene.se

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!