Lyssna

Informationsträffar för de som fyller 80 år

Varje år bjuder Götene kommun in till en informationsträff för de som fyller 80 år under året, och som inte sedan tidigare har något kontakt med kommunens vård och omsorg.

Syftet med informationen är att du ska:

  • Veta vart och till vem du vänder dig om behov av hjälpinsatser uppstår.
  • Få information om vad kommunen erbjuder för aktiviteter såsom träffpunkter/mötesplatser, frivilligverksamhet anhörigstöd med mera.
  • Få tips och råd om hur du kan förebygga fallolyckor i hemmet och vilka hjälpmedel som finns att tillgå.
  • Du har också möjlighet att ställa frågor om sådant du undrar över.

Informationsträffen ingår i kommunens hälsofrämjande och förebyggande arbete som bedrivs inom sektor omsorg.

Hembesök för dig som inte kan komma

Har du inte har möjligheter att komma på informationsträffen så erbjuder vi ett hembesök. Tystnadsplikt gäller och besöket är gratis. Har du frågor eller vill boka en tid kontakta anhörigsamordnaren.

Information om förebyggande hembesök

Kontakt

Anhörigsamordnare Linda KJellgren
Telefon: 0511-38 62 74
E-post: Linda.Kjellgren@gotene.se

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!