Lyssna

Trädgårdstjänst

Götene kommun erbjuder trädgårdstjänst till dig som fyllt 80 år. Tjänsten finns tillgänglig på vardagar och tillhandahålls utan biståndsbedömning.

Person som går med gräsklippare på gräsmatta.

Syftet är att:

  • Tjänsten ska vara ett led i kommunens förebyggande arbete och därmed undvika skador, ohälsa och olycksfall samt öka känslan av välbefinnande och trygghet.
  • Tjänsten ska underlätta för den som vill bo kvar i sin villa, men på grund av åldersskäl och funktionsnedsättning har svårt att själv utföra nödvändiga trädgårdssysslor.

Trädgårdstjänst kan till exempel vara:

  • Gräsklippning.
  • Snöskottning, halkbekämpning (ej vägröjning).
  • Lättare trädgårdsarbete såsom viss lövkrattning, borttagning av löst liggande grus eller grästuvor som kan innebära fallrisk, ansning av häck för säker in- och utfart med mera.

Tjänsten utföres av personer på arbetsmarknadsenheten.  

Vad kostar trädgårdstjänsten?

Avgift för trädgårdstjänsten utgår per timme motsvarande 0,37 % av prisbasbeloppet för avgiftsåret 2023 är priset 194 kronor per timme.
Utförda insatser debiteras månadsvis.

Tider under månaden läggs ihop och man debiteras för varje påbörjad halvtimme.

Götene kommun tillhandahåller nödvändig utrustning.

Vi reserverar oss för snabba förändringar

Vid mindre resurser kan utförandet av denna service påverkas. Om detta händer kommer vi kontakt dig som kund.

Kontakt

Du når trädgårdstjänst måndag till fredag klockan 09.00-15.00.
Telefon: 0511-38 68 42


Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!