Lyssna

Hemvård (hemtjänst)

Hemvården ger stöd, service och vård dygnet runt till den person som har ett behov av detta och som vill bo kvar hemma. Målet är att de personer som vill ska kunna bo i sitt hem så länge man själv önskar.

051028 promenad GöteneFörstora bilden

Hemvården tar fasta på det som personen i fråga klarar själv och kompletterar med de olika insatser som behövs. Insatserna kan variera från enklare hushållssysslor till omfattande personlig omvårdnad med stora sjukvårdsinsatser. Den enskildes behov är avgörande för rätten till insatser.

Måltider

Om det har blivit problem med att laga sin mat hemma, eller ta sig till närliggande servering, finns möjlighet att få mat distribuerad till det egna hemmet.

Mer information om hemsända matlådor

Trygghetslarm

För att öka möjligheterna till att bo kvar hemma kan ett trygghetslarm installeras. Genom att trycka på en bärbar larmknapp utlöses larmet som går till larmmottagningen. Denna är alltid bemannad och kan tillkalla den hjälp som behövs.

Mer information om trygghetslarm

Hemvården är organiserad i fem områden

Våra hemvårdsgrupper är organiserade i fem olika områden: Götene västra, Götene norra och centrum, Hällekis, Källby och Lundsbrunn. Personen som får hemvård placeras in i den hemvårdsgrupp som ansvarar för området som personen bor inom.

Kvalitet inom hemvården

Varje år följs kvalitetsarbetet upp i en kvalitetsredovisning. Se verksamheternas kvalitetsredovisningar här.

Värdighetsgarantier

Vi arbetar också utifrån våra fastställda värdighetsgarantier. Värdighetsgarantier ska göra det tydligare för dig så att du vet vad du kan förvänta dig i kontakten med oss. De ska ge dig ökade möjligheter till inflytande. Det är viktigt att du upplever ett respektfullt och kunnigt bemötande i dina kontakter med oss.

Kontinuitet

I Götene kommuns hemvård arbetar vi för att uppnå en så bra kontinuitet som möjligt. Det innebär att:

  • vi utför omsorgen på samma sätt varje gång. Detta utifrån din individuella genomförandeplan.
  • du ska träffa samma personer så ofta som möjligt.
  • du ska få hjälp vid ungefär samma tider på dygnet.

Medeltalet för hur många personer som en hemtjänsttagare möter under en 14-dagarsperiod i Götene kommun var för 2022 15 stycken. Medeltalet för hela landet var 16 stycken.

Kontaktman

När du får hemtjänst erbjuds du en kontaktman. En kontaktman är en person i personalgruppen som har ett särskilt ansvar för dig och fungerar som en länk mellan dig och personalgruppen men också till dina närstående om du vill.

Kontaktmannen är den du vänder dig till i första hand om ditt behov av stöd förändras, eller om du har frågor eller särskilda önskemål.

Hemsjukvård

Hemsjukvården ingår ofta som en del av hemvården, men det finns också möjligheter att få enbart hemsjukvård i form av exempelvis medicindelning, omläggningar eller injektioner. Den verksamheten riktar sig till långvarigt sjuka som inte har möjlighet att ta sig till en vårdmottagning.

I hemvården arbetar omvårdnadspersonal och distriktssköterskor.

Avgifter i hemvården

I hemvården betalar du en omvårdnadsavgift.

Kontakt

Vill du veta mer kan du vända dig till enhetschefen i ditt hemvårdsområde:

Götene hemvård - västra området:

Magdalena Mashkovska, enhetschef
Telefon: 0511-38 68 52
E-post: magdalena.mashkovska@gotene.se

Götene hemvård - norra området och centrum:

Evalotth Moberg, enhetschef
Telefon: 0511-38 61 26
E-post: evalotth.moberg@gotene.se

Hällekis hemvård:

Sofie Bäckström, enhetschef
Telefon: 0511-38 66 60
E-post: sofie.backstrom@gotene.se

Källby hemvård:

Ebba Nyborg
Telefon: 0511-38 65 62
E-post: ebba.nyborg@gotene.se

Lundsbrunns hemvård:  

Ebba Nyborg
Telefon: 0511-38 65 62
E-post: ebba.nyborg@gotene.se

Broschyr Hemvård

Här kan du hämta broschyr för utskrift.

Broschyr Hemtjänst Pdf, 204.5 kB.

Broschyr Trygghetslarm

Här kan du hämta broschyr för utskrift.
Broschyr Trygghetslarm Pdf, 315 kB.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!