Lyssna

Stöd och hjälp vid tillfällig vistelse i Götene kommun

Ska du tillfälligt vistas i Götene kommun och behöver samma stöd och hjälp som du har i hemkommunen?

Då tar du kontakt med biståndshandläggaren i din hemkommun och berättar att du vill vistas i Götene kommun. Biståndshandläggaren tar sedan kontakt med oss och ser till att du får den hjälp du behöver under din vistelse i kommunen.

Till biståndshandläggare i bosättningskommunen

Är du biståndshandläggare i bosättningskommunen vars brukare tillfälligt ska vistas i Götene kommun?

Inför er brukares vistelse i Götene kommun vill vi minst en månad innan ha in ert "Underlag för tillfällig vistelse i annan kommun" med bifogat biståndsbeslut.

Kontakta biståndsenheten här i Götene och skicka därefter det överenskomna underlaget till aktuell biståndshandläggare, se områdesinledning.

Blankett: Underlag för tillfällig vistelse i Götene kommun Word, 231.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt biståndsenhet 

Kommunens växel: 0511-38 60 00
E-post: bistandsenheten@gotene.se

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!