Individ- och familjeenheten

Familjeenheten, Vuxenenheten, Integration myndighet

Kristina Järman, enhetschef
Telefon: 0511-38 62 99
E-post: kristina.jarman@gotene.se

Arbetsmarknadsenheten (AME), Integration, Trädgårdstjänst

Enhetschef Jasmin Julardzia
Telefon: 0511-38 68 31
E-post:  jasmin.julardzija@gotene.se

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!