Lyssna

Sektor omsorg

Sektor omsorg består av individ- och familjeenheten, äldreomsorg och funktionshinderområdet

Eva Thimfors, Socialchef sektor omsorg
Telefon: 0511-38 61 98
E-post: eva.thimfors@gotene.se

Stina Gustavsson, biträdande socialchef
Telefon: 0511-38 61 06
E-post: stina.gustavsson@gotene.se 

Delområden inom sektor omsorg:

Individ- och familjeenheten

 • Ekonomiskt bistånd
 • Missbruk
 • Barn och familj
 • Familjeteamet

Arbetsmarknad, Integration

 • Trädgårdstjänst

Funktionshinderområdet

 • Socialpsykiatri
 • Personlig assistans
 • Boendestöd
 • LSS-boende
 • LSS-boende för barn
 • Korttidsboende Skogsvägen
 • Stödboende för vuxna Nygården
 • Stödboende för unga Heldegatan
 • Daglig verksamhet
 • Ledsagning, avlösning och kontaktperson
 • Biståndshandläggning vuxna
 • Biståndshandläggning barn och unga LSS

Äldreomsorg

 • Särskilt boende
 • Hemvård
 • Anhörigstöd och frivilligsamordning
 • Öppen verksamhet
 • Korttidsavdelning
 • Kommunal hälso- och sjukvård
 • Rehab
 • Vikariepoolen (äldreomsorg, funktionshinder)
 • Biståndshandläggning

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!