Lyssna

Kommunledning

E-post:
gotene.kommun@gotene.se
kommunstyrelsen@gotene.se

Besöksadress: Torggatan 4, 533 80 Götene

Kontaktinformation politiker

Kommunfullmäktiges ordförande

Håkan Ernklev 
Telefon: 070-566 48 22
E-post: hakan.ernklev@gotene.se

Kommunfullmäktiges vice ordförande 

Åke Fransson
Telefon: 070-225 41 35
E-post: ake.fransson@gotene.se

Kommunstyrelsens ordförande (Kommunalråd)

Susanne Andersson
Telefon: 0511-38 60 05
E-post: susanne.andersson@gotene.se

Kommunstyrelsens förste vice ordförande 

Johan Månsson 
Telefon: 070-921 52 32
E-post: johan.mansson@gotene.se

Kommunstyrelsens andre vice ordförande 

Åsa Karlsson
Telefon: 0511-38 60 10
E-post: asa.karlsson@gotene.se

Kommunens ledningsgrupp

Kommundirektör

Jerker Andersson-Liljestrand
Telefon: 0511-38 60 15
E-post: jerker.anderssonliljestrand@gotene.se

Sektorschef barn och utbildning (skolchef)

Hanna Olofsson
Telefon: 0511-38 60 72
E-post: hanna.olofsson@gotene.se

Sektorschef omsorg (socialchef)

Eva Thimfors
Telefon: 0511-38 61 98
E-post: eva.thimfors@gotene.se

Sektorschef ledning och stöd

Eva Thelin
Telefon: 0511-38 60 14
E-post: eva.thelin@gotene.se

Sektorschef kultur och fritid

Åsa Eklund
Telefon: 0511-38 60 61
E-post: asa.eklund@gotene.se

Sektorschef samhällsbyggnad

Unnar Kristmannsson
Telefon: 0511-38 60 28
E-post: unnar.kristmannsson@gotene.se

Förvaltningschef service och teknik

Mats Flygelholm
Telefon: 0511-324 14
E-post: mats.flygelholm@skara.se

Ekonomichef

Maria Törnblad 
Telefon: 0511-38 64 11 
E-post: maria.tornblad@gotene.se

Personalchef

Joakim Sundén
Telefon: 0511-38 68 10
E-post: joalim.sunden@gotene.se

Kommunikationsstrateg

Charlotta Lövgren
Telefon: 0511-38 60 47
E-post: charlotta.lovgren@gotene.se

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!