Lyssna

Ansökan om försörjningsstöd

Försörjningsstöd handläggs på socialtjänsten. Hit kan du vända dig för att prata med en socialsekreterare.

Kontakta socialsekreterare

Socialsekreterare nås måndag, onsdag, torsdag och fredag på något av följande telefonnummer:

0511-38 61 09
0511-38 61 01
0511-38 60 36
0511-38 61 12
 

En blankett/ansökan skickas hem till dig. Efter att en komplett ansökan kommit in till oss är det vår rutin att erbjuda tid för möte med en socialsekreterare inom två veckor. Efter besöket, om alla handlingar inkommit, är det upp till fem dagars utredningstid innan ett beslut fattas.

 

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!