Lyssna

Kontroll av lämnade uppgifter

Det ekonomiska biståndet är behovsprövat. Socialsekreterare utreder ditt behov av ekonomiskt bistånd.

I din ansökan godkänner du att socialsekreterare får kontrollera dina uppgifter genom att kontakta arbetsförmedlingen, försäkringskassan, migrationsverket, arbetslöshetskassan, centrala studiestödsnämnden, skattemyndigheten, transportstyrelsen, patent- och registreringsverket samt kronofogdemyndigheten.

Det är viktigt att du lämnar in begärda handlingar till din handläggare, då dessa är en del av grunden för beslutet. Om du inte gör det kan handläggningen bli försenad och du kan också få avslag på din ansökan om ekonomiskt bistånd.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!