Lyssna

Personuppgifter

När du ansöker om ekonomiskt bistånd registreras du i socialregistret.

Varje sökande har en egen personakt som läggs in i socialtjänstens dataregister. I registret finns uppgifter om personnummer, namn, adress, civilstånd, antal familjemedlemmar, nationalitet, dina utgifter och inkomster samt hur mycket ekonomiskt bistånd du har fått och till vad. Du har efter begäran rätt att ta del av dessa anteckningar.

All information som kommer in till socialtjänsten omfattas av sekretess och de anställdas tystnadsplikt. Det kan du läsa mer om under rubriken tystnadsplikt.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!