Lyssna

Bidragets storlek

Storleken på det ekonomiska biståndet beror på hur stort hushållet är och familjemedlemmarnas ålder. Riksnormen för ekonomiskt bistånd förändras varje år i samband med förändringarna av det statliga basbeloppet, som styr storleken på många bidrag, med mera i samhället.

Bidragsnorm

Götene kommun tillämpar den så kallade riksnormen för utbetalning av ekonomiskt bistånd. Normen består av två delar:

  • personliga kostnader
  • gemensamma hushållskostnader

Ersättning per hushåll 2024


Kronor per månad

Ensamstående

3 800

Makar eller sammanboende

6 850

Barn under 1 år

2 640

Barn 1-2 år

2 940

Barn 3 år

2 620

Barn 4-6 år

2 940

Barn 7-10 år

3 680

Barn 11-14 år

4 230

Barn 15-18 år

4 780

Barn 19-20 år

4 820


Gemensamma hushållskostnader

Antal personer i hushållet

Kronor per månad

1 person

1 230

2 personer

1 360

3 personer

1 720

4 personer

1 950

5 personer

2 240

6 personer

2 540

7 personer

2 730

Exempel på gemensamma hushållskostnader kan vara förbrukningsvaror, dagstidning eller telefonräkning.

Inkomster minskar bidragets storlek

Samtliga inkomster och ekonomiska tillgångar minskar bidragets storlek.
Observera att den som får ekonomiskt bistånd alltid är skyldig att anmäla ändrade inkomster till Socialkontoret.  

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!