Lyssna

Beräkna ungefärlig nivå på ekonomiskt bistånd

Här kan du göra en mycket förenklad beräkning för att få reda på om din ekonomi ligger över eller under nivån för ekonomiskt bistånd. Uträknaren tillhandahålls av Socialstyrelsen.

Beräkningen bygger dels på riksnormen, dels på uppgifter som du själv matar in. Dina uppgifter sparas inte i systemet.

Provberäkning ekonomiskt bistånd - Socialstyrelsen

Socialtjänstens beslut bygger på en individuell bedömning. Om du till exempel har pengar på banken eller har realiserbara tillgångar som till exempel aktier påverkar det din rätt till ekonomiskt bistånd.

Uträkningen avgör inte om du får ekonomiskt bistånd

Uträkningen avgör inte om du har rätt till ekonomiskt bistånd. Eftersom provberäkningen inte tar hänsyn till alla faktorer som socialtjänsten tar hänsyn till kan resultatet bli annorlunda när du lämnar in en ansökan hos socialtjänsten. ­

För att veta om du kan få ekonomiskt bistånd måste du kontakta socialtjänsten. Du har alltid rätt att ansöka om ekonomiskt bistånd och få din sak prövad av socialtjänsten.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!