Lyssna

Avsnitt 8 - Personlig ombud

I det åttonde avsnittet i vår videoserie om psykisk ohälsa gästar Ywonne Brunkow, Martina Karlsson och Per-Ola Persson. I avsnittet talar de om att bygga förtroendefulla relationer, vilket ansvar som personligt ombud har samt de målsättningar som finns av att ha ett personligt ombud.

Tre personer står på rad bakom två, runda bord och håller i en presentation. Förstora bilden

(Från vänster) Martina Karlsson, Per-Ola Persson och Ywonne Brunkow. Klicka för att förstora bilden.

Serie om psykisk ohälsa

I videoklippen nedan kan ni ta del av trailer för avsnitt åtta samt det fullständiga avsnittet: Personligt ombud.

Trailer

Avsnitt 8 - Personlig ombud

När man lever med en omfattande och långvarig, psykisk funktionsnedsättning eller sjukdom kan det ibland vara svårt att få vardagen att gå ihop. Man kanske upplever att man behöver extra stöttning för att ta sig igenom vardagens uppgifter. Då kan man be om att få ett Personligt ombud.

I det åttonde avsnittet gästar Ywonne Brunkow, Martina Karlsson och Per-Ola Persson. I avsnittet talar de om att bygga förtroendefulla relationer, vilket ansvar som personligt ombud har samt de målsättningar som finns med att ha ett personligt ombud.

Vem kan få hjälp?

Personligt ombud är en kostnadsfri och frivillig insats till de som har en psykisk funktionsnedsättning. För att kunna få hjälp av ett personligt ombud ska dessa kriterier uppfyllas:

  • Du är 18 år eller äldre
  • Du lever med en omfattande och långvarig, psykisk funktionsnedsättning eller sjukdom
  • Du har komplexa behov av vård, stöd och service
  • Du har behov av kontakt med vård och myndigheter.

Det vanligaste området som personerna vill ha hjälp och stöttning med är ekonomi. Ekonomi behöver vi ju alla; vi behöver betala hyra och räkningar exempelvis. När det krånglar till sig där kan det snabbt bli jobbigt. Då finns vi där som stöd", säger Yvonne Brunkow, personligt ombud.

Kontakt

Linda Kjellgren, anhörigsamordnare
Telefon: 0511-38 62 74
E-post: linda.kjellgren@gotene.se

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!