Anhörigstödsgaranti

I äldreomsorgen finns så kallade värdighetsgarantier. Värdighetsgarantierna ska göra det tydligare för dig att veta vad du kan förvänat dig från oss.

I värdighetsgarantierna ingår en anhörigstödsgaranti.

Anhörigstödsgaranti
Du som vårdar eller stödjer en närstående som är äldre, långvarigt sjuk eller har funktionsnedsättning kan få stöd från kommunen. Det är viktigt att även du som anhörigvårdare får stöd och tid för dig själv.

Du ansöker om anhörigstöd hos biståndshandläggaren i ditt område. Ring kommunens växel på telefon 0511 – 38 60 00 för att bli kopplad.

  • Du som anhörigvårdare ska få information om det anhörigstöd som kommunen erbjuder.
  • Om du efterfrågar stöd och hjälp ska du som anhörigvårdare få kontakt med en anhörigstödjare eller annan representant från kommunen inom en vecka. Vid brådskande fall kontaktar vi dig omgående.
  • Om behov finns ska du som är anhörigvårdare erbjudas kostnadsfri avlösning i hemmet upp till 10 timmar per månad.
  • Om du inte är nöjd med det anhörigstöd du har fått får du ett värdighetssamtal, det vill säga ett personligt samtal och återkoppling med ansvarig chef.

Läs mer om Värdighetsgarantier inom äldreomsorgenöppnas i nytt fönster

Vill du veta mer?

Kontakta anhörigsamordnare
Eva Lundell
Telefon: 0511-38 62 74
E-post: anhorig@gotene.se

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!


Sidansvarig: Eva Lundell, senast ändrad 23 juni 2014