Lyssna

Anhöriggrupper

Har du behov av att träffa andra anhöriga? Då kan en anhöriggrupp vara något för dig!

Anhöriggrupperna startas löpande när det finns behov. Anmäl ditt intresse så tar anhörigsamordnaren kontakt med dig i god tid innan gruppen startar. Du kan också föreslå nya grupper. Kontaktuppgifter finns längst ner på sidan.

I en anhöriggrupp träffar du andra anhöriga som lever i liknande situationer. Det är ett tillfälle till utbyte av erfarenheter, bekymmer och glädjeämnen med andra anhöriga. Att göra saker tillsammans, lära tillsammans, få information med mera.

Den som leder gruppen arbetar inom kommunen. Alla i gruppen har tystnadsplikt, och alla grupper är kostnadsfria.

Grupperna genomförs ibland i samverkan mellan Götene kommun och andra närliggande kommuner.

Anhöriggrupper som genomförs i Götene

Nedan finns exempel på grupper som genomförs i Götene kommun. Grupperna startar löpande när behov finns. Du kan alltid skicka in din intresseanmälan eller ge förslag på fler grupper.

Utbildningsserie om demenssjukdom

En utbildningsserie i fyra delar som riktar sig till dig, anhörig till någon med demenssjukdom. Utbildningsserien är ett samarbete mellan Götene och Skara kommun. Uppstart: 3 april 2024.

Träff till dig mellan 12-16 år som har syskon med funktionsnedsättning

Uppstartsträff för dig syskon som anhörig. Tillsammans med Lidköpings kommun önskar vi sedan fortsätta att ha gruppträffar, utifrån de behov och önskemål som lyfts upp.

Uppstart: 13 februari 2024 klockan 14.00-16.00 i Lidköping alternativt 14 februari i Götene klockan 14.00-16.00.

Samtalsgrupp för vuxensyskon

Syskonrelationen är en av de längsta relationerna vi har. Hur påverkas den när ens syskon har en sjukdom eller funktionsnedsättning. Kanske är du ett vuxensyskon som vill dela dina tankar och erfarenheter med andra. I gruppen följer vi samtalsmaterialet Fokus på mig- vuxensyskon.

Anhöriggrupp för dig som stöttar eller vårdar din partner i hemmet

Anhöriggruppen riktar sig till dig som är 65 år eller yngre och som vårdar din maka/make/partner i ert gemensamma hem. Genom filmer och samtal närmar vi oss frågor som kan vara svåra att prata med andra om. Det samtalen kommer att handla om är förändringen från att vara en jämnbördig partners till att leva med en partner med omsorgsbehov. Om kärlek, sorg, frustration. Hur ska det bli i framtiden? Hur ska jag orka?

Anhöriggrupp missbruk/psykisk ohälsa

Anhöriggruppen är till för dig som ger stöd åt en närstående. Beroende, medberoende, skuld och skam några av ämnen som vi kommer att prata om. Syftet med anhörigcirkeln är att ge vägar till friska och sunda vanor så att du kan "Leva och inte bara överleva".

I grupp eller enskilt erbjuds Craft - Ett manualbaserat självhjälpsmaterial. Syftet med Craft är att du som anhörig ska få redskap till att både ta hand om dig själv men även få stöd för bättre kommunikation och relation med din närstående.

Anhöriggrupp demens

En anhöriggrupp för dig som ger stöd åt en närstående som har en demenssjukdom. Du kommer att få lära dig mer om demenssjukdomar men också hur du ska ta hand om dig själv för att orka. Det är lätt att känna sig ensam med sina frågor och funderingar. Att få träffa andra anhöriga med liknande erfarenheter brukar uppskattas. Planerad uppstart under vår 2023.

Anhöriggrupp för föräldrar till barn som har särskilda svårigheter i sin skolsituation

Under träffarna samtalar vi utifrån de olika utmaningar som du som förälder står inför. Målet är att stötta varandra i att hitta verktyg som hjälper till i vardagen. Du står inte själv, och i gruppen får du möjlighet till stöd från andra i liknande situation. Uppstart: Tisdag 16 januari klockan 17.00-19.00.

Anhöriggrupp "När jag inte längre finns med"

En anhöriggrupp för dig som förälder till ett vuxet barn med funktionsvariation som är i processen att bli mer självständig. I gruppen får vi kunskap och information som kan bidra till ökad trygghet för dig som förälder.

Anhöriggrupp för mor- och farföräldrar till barn med neuropsykiatriska funktionsvariationer

En samtalsgrupp för dig som är mor- eller farförälder till ett barnbarn med neuropsykiatrisk funktionsvariation. I denna grupp får du möjlighet att öka din kunskap om olika diagnoser och ventilera tankar, känslor och erfarenheter med andra som befinner sig i en liknande sitiation.

Är du intresserad?

Lämna intresseanmälan till:

Linda Kjellgren, anhörigsamordnare
Telefon: 0511-38 62 74
E-post: anhorig@gotene.se

eller Carina Larsson, alkohol- och drogrådgivare
telefon: 0511-38 63 63 (gäller enbart anmälan missbruk/psykisk ohälsa)

Text

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!