Lyssna

Översvämningar

Bor du lågt och nära vatten är det bra om du är beredd ifall vattnet börjar stiga. Som fastighetsägare har du ett eget ansvar att skydda dig själv och din egendom.

Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora.

Det är viktigt att du vet hur vattennivåerna är under normala förhållanden så att du kan se när vattnet börjar stiga. Misstänker du att det finns risk för översvämning är det viktigt att du följer väderprognoserna där SMHI utfärdar varningar.

Erfarenheter från tidigare översvämningar

Ta reda på om ditt område har varit översvämmat tidigare och vilka konsekvenser det fick. Erfarenheter från tidigare översvämningar kan hjälpa dig att förbereda dig för kommande översvämningar.

Följ väderprognoserna

Misstänker du att en översvämning är på gång är det viktigt att du följer väderprognoserna. Du kan också kontakta ? för information om vattenläget och när en eventuell översvämning beräknas nå ditt område.

Skaffa pumpar i god tid

Hyr eller köp gärna pumpar i god tid innan översvämningen kommer. Träna på att hantera dem i förväg.

Bygg tillfälliga barriärer

Tillfälliga barriärer kan stoppa en mindre översvämning. Det enklaste är att bygga en sand- eller jordvall och täcka den med plast. Man kan också använda sandsäckar. Fundera ut i förväg var du har det bästa läget för en tillfällig barriär, så att den skyddar det du tycker är viktigast. Vallen ger en belastning på marken. Undvik att lägga den där den kan förorsaka ett skred. Ta bort den så snart faran för eller själva översvämningen är över. 

Se över villkoren i din försäkring

Villkoren för hemförsäkringar kan variera. Ta reda på vad som gäller för just dig. Dokumentera skador och spara kvitton så att du inte får bära en onödigt stor del av kostnaderna för översvämningen själv.

Bryt elen och stäng av gasledningar

Elektricitet, gas och vatten kan vara en farlig kombination. Stäng av strömmen och gasen om det finns risk för kortslutning. Se dock till att eventuella länspumpar fortfarande fungerar.

Proppa igen toaletter och avlopp

För att undvika att avloppsvatten tränger in i ditt hus kan det vara en bra idé att proppa igen toaletter och avlopp. Detta kan ske med träpropp eller expanderandepropp med gummitätning.

Flytta saker du är rädd om

Flytta värdefulla ägodelar till översvämningssäkra ställen.

Förbered en eventuell evakuering

Gör dig klar för en eventuell evakuering. Packa en väska med det allra nödvändigaste, till exempel

 • nödvändig utrustning för små barn
 • mediciner
 • ficklampor, radiomottagare och batterier
 • kopior på viktiga dokument som hemförsäkring och liknande
 • värdepapper

Säkerhetsställ god hygien

Se till att barn och djur inte dricker av eller badar i översvämningsvatten. Tvätta dig noga och rengör allt som har kommit i kontakt med översvämmat vatten.

Håll koll på barnen

Håll ett extra vakande öga på barnen under översvämningen. Nya vattenfyllda gropar och håligheter att ramla i kan uppstå.

Pumpa på rätt sätt

När du länspumpar källaren är det viktigt att säkerställa balans mellan trycket på in- och utsidan. Om marken utanför huset är mättad med vatten utsätts källargolvet för ett mycket stort tryck om källaren töms på vatten. Det finns exempel på att golv har brustit och hela källaren fyllts med jord. Var försiktig med länspumpningen om du inte säkert vet att golvet är dimensionerat för att klara vattentrycket.

Bra att ha hemma

Saker som kan vara bra att ha hemma vid en översvämning är:

 • dricksvatten
 • mat med lång hållbarhet
 • nödvändig utrustning för små barn
 • mediciner
 • ficklampor, radiomottagare och batterier
 • tändstickor, stearinljus och ved
 • varma, vattentäta kläder och gummistövlar
 • filtar

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!