Lyssna

Brottsförebyggande arbete

Kommunen har ett brottsförebyggade råd där polisen, säkerhetssamordnare samt kommunens ledningsgrupp ingår. De träffas cirka fyra gånger per år för att diskutera det aktuella trygghetsläget i kommunen och långsiktigt brottsförebyggande arbete.

Samverkansavtal för ökad trygghet

Götene kommun och Polismyndigheten har sedan 2010 ett Samverkansavtal för ökad trygghet. Syftet med överenskommelsen är att utöka, fördjupa och utveckla samarbetet mellan parterna.

Medborgarlöfte

Medborgarlöftet är en del av polisens och kommunens samverkan kring arbetet att förebygga brott och skapa trygghet. Löftet utgår från den lokala problembilden, medborgarnas åsikter och den kunskap som finns inom polisen och kommunen.

Det tas fram ett nytt löfte varje år.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!