Lyssna

Försäkringar

Götene kommun har tecknat ett antal försäkringar som ett skydd om olyckan skulle vara framme. Kommunen arbetar aktivt med förebyggande riskarbete för att undvika skador och olycksfall. Nedan presenteras några av de försäkringar som är aktuella.

Kontaktperson vid försäkringsfrågor

Magnus Petersson, Ekonomichef
Telefon: 0511-38 64 11
E-post: magnus.petersson@gotene.se

Olycksfallsförsäkring

Kommunen har tecknat en olycksfallsförsäkring för elever, barn, ungdommar och andra grupper inom kommunens verksamhetsområden. Försäkringen gäller inte för sjukdom. Läs mer om försäkringen och hur du gör en skadeanmälan här.

Hemförsäkring för vårdtagare

Alla som bor i kommunens olika typer av boende efter beslut från kommunen skall teckna egen hemförsäkring för sitt bohag. Utöver brand-, inbrott- och vattenskada bör den boende även komplettera med en allrisk- eller merriskförsäkring. Denna försäkring ger ett utökat skydd vid skada på och förlust av personlig egendom.

Ansvarsförsäkring

Denna försäkring kan gälla om kommunen blir skadeståndsskyldig då någon anställd eller förtroendevald i tjänsten har orsakat en skada mot "tredje person".

Om du som tredje person vill rikta skadeståndsanspråk på kommunen för att du anser att kommunen genom försumlighet eller liknande orsakat en skada för dig ska du fylla i blanketten nedan och skicka den till:

Götene kommun
Försäkringshandläggare
533 80  GÖTENE

Blankett för skadeståndsanspråk, PDF-format Pdf, 30.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Motorfordonsförsäkring

Samtliga kommunens ägda eller leasade fordon är försäkrade, dock med olika omfattning.

Egendomsförsäkring

Alla byggnader som kommunen äger samt all lös egendom som kommunen äger eller ansvarar för är försäkrade.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!