Lyssna

Olycksfallsförsäkring

Kommunen har tecknat en olycksfallsförsäkring för elever, barn, ungdommar och andra grupper inom kommunens verksamhetsområden. En olycksfallsskada är den kroppskada som den försäkrade ofrivilligt drabbats av genom en plötslig yttre händelse (ett utifrån kommande våld mot kroppen). Försäkringen gäller inte för sjukdom.

Försäkringsnummer: 509499-8.2

Avtalstid: 2024-01-01 - 2024-12-31

Försäkringsbesked 2024

Här hittar du försäkringsbesked för 2024 Pdf, 82.4 kB.

Skadehantering

Götene kommuns hantering av olycksfallsförsäkringar sköts av företaget Protector.

Skadeanmälan görs ska i första hand fyllas i på Protectors hemsida www.protectorforsakring.se

På deras hemsida väljer du - Anmäl skada, - Person och - Kommunolycksfall

För frågor kontakta:

Protector försäkring
Telefon: 08-410 637 00
E-post: skador@protectorforsakring.se

Vilka omfattas av försäkringen?

 • Försäkrade under heltid (dygnet runt).
  Se försäkringsbesked 2024 enligt ovan

Verksamhetstid, vistelsetid och skoltid

Försäkringen gäller för ordinarie verksamhet i skolan, lektion och rast eller motsvarande samt resa till och från.

Försäkringen gäller i andra aktiviteter anordnade av skolan såsom PRAO, APL och praktikperioder som ingår i läroplanen (även under tid då elev i övrigt vistas på arbetsplats som ett led i pågående utbildning), fritidsverksamhet, idrottsutövning, utflykter, studiebesök, skolresor och övriga aktiviteter anordnade och godkända av rektor eller motsvarande.

Heltid

Skoltid, fritid samt ferier

Försäkringens omfattning

 • Värdesäkrade kapitalbelopp om 15/30 basbelopp.
 • Ersättning vid dödsfall på grund av olycksfall med 1 basbelopp
 • Ersättning för kostnader utom Norden.
 • Försäkringen gäller för såväl medicinsk som ekonomisk invaliditet. Som invaliditet räknas vanprydande ärr, bestående värk, förlust av sinnesfunktion eller inre organ.
 • Skadade personliga tillhörigheter inklusive glasögon.
 • Skydd vid sveda och värk, inkluderat barn utan begränsningar.
 • Skydd vid lyte och men.
 • Skydd vid självmord och självmordsförsök.
 • Invaliditet på grund av självmordsförsök till 25 år.
 • Ersättning vid dödsfall oavsett orsak.
 • Ersättning vid smitta av HIV-virus och hepatit B och C som drabbar försäkrad under utbildning, praktik och
  marknadspolitiska åtgärder.
 • Kristerapi med minst 10 behandlingar
 • Försäkringen har ej undantag för sportutövning och liknande fritidsaktiviteter.
 • Skada genom solsting, värmeslag och köld med mera omfattas.
 • Skada genom insektsbett omfattas.
 • Skada som uppkommit genom överansträngning, sträckning eller muskelbristning ingår.
 • Försäkringen gäller för olycksfall som kan anses vara en följd av påverkan eller missbruk av alkohol, andra berusningsmedel, sömnmedel, felaktig användning av läkemedel, narkotiska preparat eller liknande.
 • Försäkringen gäller utan självrisk.

Åtgärder vid skada

Om du råkar ut för en skada och omfattas av kommunens olycksfallsförsäkring:

 • Uppsök läkare eller tandläkare som är ansluten till försäkringskassan
 • Spara alla kvitton
 • Behov av taxi till och från skolan på grund av olycksfallet ska vara styrkt med ett intyg från behandlande läkare.
 • Av intyget ska det framgå under vilken tid taxi har beviljats. Innan taxiresorna till och från skolan beställs ska försäkringsbolaget Protector kontaktas för bekräftelse.
 • Sänd intyget i samband med skadeanmälan via Protectors hemsida eller via e-post.
 • Efter bekräftelse från Protector kan beställning av taxiresor göras.

Försäkring vid prao eller praktik

För att kommunens ansvarsförsäkring ska gälla vid praktik eller så kallad prao krävs att det finns en muntlig överenskommelse mellan kommunen och praktikplatsen samt att praktiken är sanktionerad av kommunen.

Försäkringsintyg till praktikplatsen

Eleven ska ha med sig följande intyg om kommunens försäkringar till sin praktikplats:

Försäkringsintyg från Götene kommun Pdf, 180.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Vid frågor om försäkringen kontakta:

Eva Thelin, sektorschef
Telefon: 0511-38 60 14
E-post: eva.thelin@gotene.se

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!