Lyssna

Kommunens krisberedskap

Kommunen ansvarar för samma verksamheter under kris och krig som de ansvarar för i vardagen, såsom äldreomsorg, vattenförsörjning, räddningstjänst och skola. Götene kommun arbetar därför kontinuerligt med att utveckla sin förmåga att hantera olika samhällsstörningar för att dessa verksamheter ska fungera oavsett händelse.

Före en kris

I arbetet med krisberedskap och förebyggande av samhällskriser ska kommunen:

  • Genomföra risk- och sårbarhetsanalyser – en inventering av vilka tänkbara risker som finns i kommunen och vad dessa kan få för konsekvenser
  • Ta fram handlingsplaner – för att minska de identifierade riskerna och dess konsekvenser.
  • Utbilda och öva en krisorganisation – en krisorganisation ska utbildas och övas regelbundet för att den i händelse av en kris ska kunna hantera situationen på bästa möjliga sätt.

Under en kris

När krisen är ett faktum måste Götene kommun prioritera att viktiga funktioner i samhället hålls igång. Detta för att rädda liv och begränsa skador på egendom och miljö. Kommunen kommer först och främst att hjälpa svaga och utsatta människor, till exempel äldre, sjuka och barn.

Alla kriser är unika och kommer att hanteras på olika sätt utifrån de förutsättningar som råder. Detta betyder att kommunen måsta vara beredd på olika händelser. Vid en kris omorganiseras kommunens ledning för att på ett så effektivt sett som möjligt hantera krisen. Kommunen kan omfördela personal för att minska de negativa konsekvenserna av krisen. Till exempel kan kommunens medborgarkontor och växel förstärkas.

Inriktnings- och samverkansfunktion

För att kunna hantera en omfattande kris på ett effektivt sätt måste alla berörda organisationer samverka. Kommunen har ansvar för att samordna alla inblandade parter. Detta kallas för Inriktnings- och samverkansfunktion (ISF). Götene kommun har en ISF som är lokalt anpassad men fungerar i stort likadant som i MSB:s beskrivning.

Mer information om inriktning- och samverkanfunktion på myndigheten för samhällskydd och beredskaps hemsida (nytt fönster) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Efter en kris

När samhällskrisen bedöms vara över ska kommunens krisarbete utvärderas för att ta reda på vad som gick bra och vad som gick mindre bra och hur krishanteringen ska utvecklas för att bättre klara av samhällskriser i framtiden.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!