Lyssna

Brandrisk och eldning

Om du är osäker på brandrisken i ditt område kontakta räddningstjänsten. De kan ge dig råd om eldning och besked om vilka regler som gäller.

BrandFörstora bilden

Klicka på bilden för att förstora.

Under våren beror brandrisken i gräs på om det finns gammalt fjolårsgräs som kan börja brinna. Är fjolårsgräset dessutom torrt ökar risken för att en brand sprider sig.

Risken för gräsbrand är störst på eftermiddagen när solen har torkat gräset från nattens fukt. Vinden är också en faktor som påverkar brandrisken. 

Långvarig torka är en riskfaktor

De flesta skogsbränderna inträffar när det är torka. Olika mänskliga aktiviteter, som eldning och skogsavverkning, är de vanligaste brandorsakerna även om naturliga företeelser, som blixtnedslag, också orsakar skogsbränder.

Risken för skogsbränder avgörs av hur torrt det är i marken. Vid långvarig torka, då även djupare markskikt är uttorkade, kan en antändning leda till att en svår brand utvecklas.

Brandriskprognoser

Under vår och sommar utfärdar SMHI varningar när det är stor brandfara i skog och mark. Följ SMHI:s brandriskprognoser på www.smhi.se.

Du kan även kontakta räddningstjänsten för att få reda på vilken brandrisk som gäller där du bor.

När får jag elda?

Vid brandriskvärde 1-3 får du elda utomhus, under förutsättning att du inte stör dina grannar.

Grillning på balkong rekommenderas inte. Hör med fastighetsägaren vilka regler som gäller där du bor.

Eldningsförbud

Vid brandriskvärde 4-5 råder eldningsförbud.

Du får grilla i din trädgård och vid iordningställda grillplatser även när det är eldningsförbud om inget annat anges.

Eldning sker på ditt ansvar

Eldning sker alltid på eget ansvar oavsett om du har gjort en anmälan till räddningstjänsten eller inte. Elda aldrig när det är torrt i marken eller då det blåser hårt. Naturligtvis måste du ha en beredskap för att kunna ingripa och släcka om något oförutsett händer. En kratta för att raka elden och en vattenslang är bra släckutrustning. En telefon för att snabbt kunna larma räddningstjänsten är bra att ha till hands.

Lämna inte elden förrän den är släckt och du bör alltid kontrollera att elden verkligen slocknat ett par timmar efter avslutad eldning. När solen går ner ska all eldning var avslutad.

Mer information

Hos räddningstjänsten kan du läsa mer om vad man ska tänka på när man ska elda.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!