Lyssna

Åska och blixtnedslag

Om åskan hörs mindre än tio sekunder efter att du såg blixtskenet betyder det att blixten slog ner tre kilometer från platsen där du befinner dig.

Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora.

Risken att träffas av en blixt är liten, men direkta blixtträffar kan orsaka svåra skador eller vara dödliga. Om strömmen från blixten går genom hjärnan kan den störa andningscentrum och resultera i andningsstillestånd. Går strömmen genom hjärtat kan det leda till hjärtstillestånd. 

Så skyddar du dig mot blixtnedslag

  • Undvik höga punkter som berg, kullar, hustak och byggnadsställningar.
  • Stå inte under höga träd, master, skorstenar och torn.
  • Undvik elledningar och metallstängsel.
  • Bada eller fiska inte i sjö eller hav.
  • Vistas inte på öppna fält.
  • Undvik att arbeta med elektriska handapparater.
  • Inomhus: undvik att vara nära telefon- och elledningar och dra ut kontakter till TV och dator.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!