Så här söker du försörjningsstöd

Personer som bor i kommunen kan ansöka om försörjningsstöd om man saknar medel till sin försörjning och behovet inte kan tillgodoses på annat sätt.

Processbeskrivning över att söka försörjningsstöd

Klicka på bilden för att förstora.

​1. Hur kommer jag i kontakt med er?

Du kan kontakta oss via Socialtjänstens reception
Telefon: 0511-38 61 04 eller 0511-38 61 10.

Eller via Medborgarkontoret 
Telefon: 0511-38 60 00

2. Hur snabbt kan jag få tid för besök?

Efter att du kontaktat oss skickar vi hem en blankett för ansökan om försörjningsstöd samt besökstid. Du kan även ladda ned blanketten här:

Ladda ned blankett för ansökan om försörningsstödPDF (pdf, 306.4 kB)

För att kunna utreda rätten till bistånd behövs ett personligt besök samt kompletta handlingar. Vår väntetid för nya ärenden är cirka 1-2 veckor.

3. Hur hittar jag er?

Vi finns på Doktorsvägen 3. Det är i Centrumhuset, med ingång från "baksidan". Vid ingången står det socialkontor (se karta till höger i bild).

Anmäl dig i receptionen och tala om vem du har fått tid hos, handläggarens namn finns på den ansökningsblankett som du har fått hemskickad.

4. Vad måste jag lämna för uppgifter i utredningen?

Vilka uppgifter som behövs i utredningen varierar beroende på vilken situation du befinner dig i. Generellt kan man säga att en utredning kring ansökan om försörjningsstöd består av minst två delar, dels en ekonomisk utredning och dels en utredning kring om du står till arbetsmarknadens förfogande eller inte.

Till den ekonomiska utredningen behöver vi t.ex. kontoutdrag från samtliga konton du har i alla banker, information kring dina utgifter och inkomster samt eventuella tillgångar.

När det gäller utredning kring arbete behöver du uppvisa inskrivningsintyg från Arbetsförmedlingen samt redovisa de arbeten du har sökt. Kan du inte stå till arbetsmarknadens förfogande på grund av sjukdom ska du uppvisa sjukskrivningsintyg.

5. Hur länge måste jag vänta på beslut?

När du har varit på besök och gjort din ansökan ska denna utredas av handläggare. En ansökan om försörjningsstöd ska utredas så fort som möjligt och vi försöker hålla en utredningstid på fyra dagar, från den dag då du har inkommit med alla nödvändiga handlingar.

Vilka handlingar du behöver ha med dig till besöket står på baksidan av den ansökningsblankett som skickas hem till dig i samband med att besökstiden bokas.

6. Hur länge gäller ett beslut

Ansökan och beslut gäller för en månad i taget. Du får komma på besök och lämna in ny ansökan varje månad och en bedömning kring rätt till bistånd fattas varje gång.

Du träffar samma handläggare varje gång och målet är att ni tillsammans ska jobba för att du så snart som möjligt ska bli självförsörjande.

7. Vad händer om jag får avslag?

Avslagsbeslut kan överklagas och information om hur detta går till finns i utredningen som skickats hem till dig i samband med att du meddelas beslutet. Avslagsbeslut gäller, precis som beviljade, endast en månad och därefter har du möjlighet att ansöka på nytt.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!