Lyssna

Stöd och hjälp vid tillfällig vistelse i annan kommun

Har du insatser från hemtjänsten och planerar att åka på semestervistelse i annan kommun?

Då tar du kontakt med din biståndshandläggare här i Götene kommun som hjälper dig med kontakten med den kommun du ska vistas i.

Biståndshandläggaren ger vistelsekommunen i uppdrag att utföra de insatser som du har beslutade här i Götene.

Kontakt biståndsenhet 

Kommunens växel: 0511-38 60 00
E-post: bistandsenheten@gotene.se

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!