Lyssna

Jämför hemvård

På Äldreguiden från Socialstyrelsen kan du jämföra hemtjänstverksamheter och äldreboenden i Sverige. I Götene finns idag inga privata alternativ till kommunens äldreomsorg.

Äldreguiden innehåller information om bland annat delaktighet, personaltäthet, personalens kompetens, ledning, mat och kontinuitet i omsorgen.

Jämför utförare på äldreguiden från Socialstyrelsen

Jämför boenden och hemtjänst

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!