Lyssna

Trygghetslarm

Trygghetslarm är en tjänst som du kan ha i ditt hem för att kalla på hjälp vid oförutsedda situationer. Genom att trycka på en bärbar larmknapp utlöses larmet som går till larmmottagningen. Denna är alltid bemannad och kan tillkalla den hjälp som behövs. Ett trygghetslarm kan förbättra dina möjligheterna till att bo kvar hemma och öka din trygghet i hemmet.

Bilden visar en underarm med ett trygghetslarm runt handledenFörstora bilden

Vad är ett trygghetslarm?

Ett trygghetslarm är en larmanordning som är kopplad till ditt hem och består av två delar. En fast enhet på ett bord och en larmknapp som du kan välja att bära som ett halsband eller som armband på din handled. Det är viktigt att du alltid har din larmknapp på dig. Larmet är vattentätt och kan sitta på när du duschar. Tänk på att larmet bara fungerar så länge du är kvar i bostaden.

Du får hjälp dygnet runt

Du kan larma dygnet runt. När du trycker på larmknappen går larmet till en trygghetscentral. De i sin tur meddelar hemtjänsten att du har larmat. Om du skulle råka larma av misstag, talar du bara om det för personen som svarar på trygghetscentralen. Ibland kan det uppstå väntetid hos trygghetscentralen, det beror på att det är många som larmar samtidigt.

Nyckelfri hemvård

När du får ett trygghetslarm monteras ett digitalt dörrlås på din dörr. Det syns inte från utsidan och det blir inte någon åverkan på dörren.

Kommunen står för kostnaden för lås och montering.

Du lämnar en nyckel till larmansvariga. Personalen kommer i första hand att använda sina mobiltelefoner för att låsa upp dörren men kan komma att behöva använda nyckel. Du använder din egen nyckel precis som vanligt.

Om du inte öppnar din dörr

Om du vid avtalade möten med hemtjänsten, distriktssköterskan eller någon annan från oss, inte öppnar din dörr kan nyckeln komma att användas för tillträde till din bostad. Vi förvarar din nyckel på respektive hemvårdsområde i ett säkerhetsskåp som bara personalen har tillgång till.

Bra att veta

Låt alltid sladdarna till larmanordningen (den fasta enheten) sitta kvar i vägguttaget eftersom trygghetslarmet behöver ström. Det finns ett batteri i larmet så att det kan fungera även vid ett strömavbrott.

Om batterinivån blir för låg avger trygghetstelefonen automatiskt ett batterilarm. Batterilarmet går direkt till larmansvariga, så du behöver inte göra något.

Om du byter lås ansvarar du för att kontakta kommunen för att säkerställa att vi har rätt nyckel till dig. Du godkänner samtidigt skriftligen att vi får låsa upp och gå in i din bostad när du larmat.

Om larmet inte fungerar

Kontakta larmansvarig på telefon 0511-38 62 86.
måndag till fredag klockan 07.15 - 15.45

När larmet inte längre behövs

Om du inte behöver ditt trygghetslarm längre får du meddela biståndshandläggaren, se kontaktuppgifter nedan. Larmansvarig får sedan meddelande om detta från respektive hemvårdsområde. De kontaktar dig för att hämta larmet. I samband med att larmet hämtas lämnas nyckeln tillbaks och låset återställs.

Ansöka om trygghetslarm

För att ansöka om trygghetslarm kontaktar du biståndsenheten via telefon eller e-post. Blir du beviljad ett larm så kommer vår Lås- och larmgrupp att komma hem till dig och installera ditt larm.

Kontaktuppgifter biståndsenheten

Kontakta biståndsenheten

Biståndshandläggarna har telefontid vardagar klockan 8.00-9.00. Övrig tid hänvisas till kommunens växel: 0511- 38 60 00.

Götene hemvård, Västra området och Sil

Telefon: 0511-38 68 61

Götene hemvård, Hällekis

Telefon: 0511-38 60 52 

Götene hemvård, Norra området

Telefon: 0511-38 69 66  

Källby hemvård, Centrum Heldesborg

Telefon: 0511-38 62 85

Lundsbrunn hemvård, Centrum Melonen och Ahlsborgsgatan

Telefon: 0511-38 62 50

E-post

bistandsenheten@gotene.se

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!