Lyssna

Valnämnden

Valnämndens uppgift är att på kommunal nivå förbereda och genomföra allmänna val till riksdag, kommun och region samt val till Europaparlamentet.

I varje kommun ska det finnas en valnämnd som är den lokala valmyndigheten. Valnämnden ansvarar för kommunens uppgifter i samband med val till europaparlament, riksdag, kommun och region samt eventuella extra val och folkomröstningar.

Valnämnden har till sitt förfogande ett kansli som under valnämndens ledning organiserar och genomför val och folkomröstningar. Kansliet utbildar röstmottagare, har hand om administrationen kring val, svarar på frågor om val med mera.

Valnämnden ansvarar för den preliminära räkningen av rösterna dels på valkvällen, dels på onsdagen i veckan efter valdagen.

För den slutliga rösträkningen och fastställandet av resultaten vid region- och kommunfullmäktigevalen ansvarar Länsstyrelsen, som är den regionala valmyndigheten.

För den slutliga rösträkningen och fastställandet av resultaten vid riksdagsval och val till Europaparlamentet ansvarar Valmyndigheten. Valmyndigheten har det övergripande ansvaret för att planera och samordna genomförandet av val och folkomröstningar i hela landet.

Valnämnden är inte detsamma som kommunfullmäktiges valberedning

Den senare är ingen egen nämnd men väl en grupp politiker som utsetts av fullmäktige att lämna förslag på ledamöter och ersättare i nämnder och styrelser. Detta sker främst i början av mandatperioden, men också löpande, för om någon polikter slutar, så skall en ny utses av fullmäktige

Sammanträdesdagar valnämnden

JanFebMarsAprilMajJuniJuliAugSepOktNovDec

2024

18

22

14

18

16

8,9,1219
Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!