Lyssna

Nämnden för utbildning, kultur och fritid

Uppgifter

Nämnden för utbildning, kultur och fritid svarar för:

 • Förskoleverksamhet i form av förskola, pedagogisk omsorg och kompletterande förskoleverksamhet (öppen förskola),
 • det offentliga skolväsendet för barn och ungdomar i kommunen i form av förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola,
 • gymnasieskola och gymnasiesärskola,
 • det offentliga skolväsendet för vuxna i kommunen i form av kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare,
 • skolmåltidsverksamheten,
 • skolskjutsar,
 • elevhälsa,
 • fortlöpande hålla sig informerade om hur de ungdomar i kommunen som fullgjort sin skolplikt men som inte fyllt 20 år är sysselsatta, i syfte att kunna erbjuda dem lämpliga individuella åtgärder
 • bibliotekverksamhet med skolbibliotek, folkbiblioteksverksamhet,
 • allmän kulturverksamhet med offentliga kulturarrangemang,
 • kulturmiljöfrågor i den fysiska planeringen,
 • kulturskolans verksamheter (inklusive musikskola),
 • ungdomfritid och fritidsgårdsverksamhet, gruppverksamhet, arrangemang fältfritidsverksamhet samt lägerverksamhet,
 • stöd för föreningar med olika frågor, exempelvis föreningsekonomi och föreningsrätt,
 • fördela bidrag till förenings- och studieförbundsverksamhet,
 • kommunens fritidsanläggningar

Nämnden för utbildning, kultur och fritid ska även:

 • följa utvecklingen i de frågor som gäller barn- och utbildningsverksamheten samt ta de initiativ och lägga de förslag som nämnden bedömer nödvändiga,
 • utarbeta styrdokument för verksamheten som ska fastställas av kommunfullmäktige,
 • följa aktuella plan- och byggfrågor och framföra sina synpunkter när nämnden finner det nödvändigt, samt avge yttranden över översiktsplaner,
 • yttra sig i övriga ärenden, som remitterats till nämnden.
 • verka för att utveckla brukarinflytandet och medborgardialogen inom sitt verksamhetsområde,
 • verka för ett gott samarbete med socialnämnden för att tillsammans finna bästa möjliga lösningar i gemensamma ärenden.
 • verka för ett gott samarbete med civilsamhället, föreningar och organisationer som är viktiga aktörer inom kultur- och fritidsområdet
Sammanträdesdagar nämnden för utbildning, kultur och fritid

JanFebMarsAprilMajJuniJuliAugSepOktNovDec

2024

23

20

19

16

2920


1

26

17


Sammanträdesdagar nämnden för utbildning, kultur och fritids arbetsutskott

JanFebMarsAprilMajJuniJuliAugSepOktNovDec

2024

9

6

5

2

14

1117

8

12

3

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!