Lyssna

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen, "kommunens regering", utses av kommunfullmäktige och har det övergripande ansvaret för kommunens förvaltning.

Kommunstyrelsen med sina 11 ledamöter och lika många ersättare är kommunens ledande politiska organ. Den har ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen styr, leder och samordnar samt följer upp och utvärderar kommunens ekonomi och verksamhet.

Kommunstyrelsens uppgift är dessutom att leda och samordna förvaltningen, ha uppsikt över kommunens bolag, ansvara för att kommunfullmäktiges beslut verkställs, bereda ärenden till kommunfullmäktige, begära in yttranden och upplysningar från nämnder, beredningar och kommunens tjänstemän samt yttra sig och bereda de ärenden som ska handläggas av kommunfullmäktige.

Kontakt

E-post: kommunstyrelsen@gotene.se

Sammanträdesdagar kommunstyrelsen

JanFebMarsAprilMajJuniJuliAugSepOktNovDec

2024

10

21

13

10

8

5


28

2523

27Sammanträdesdagar kommunstyrelsens arbetsutskott

JanFebMarsAprilMajJuniJuliAugSepOktNovDec

2024


7,28

20

24

22

1911

9

13

11


Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!