Barn- och utbildningsnämnden

Uppgifter

Barn- och utbildningsnämnden svarar för:

 • Förskoleverksamhet i form av förskola, pedagogisk omsorg och kompletterande förskoleverksamhet (öppen förskola),
 • det offentliga skolväsendet för barn och ungdomar i kommunen i form av förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola,
 • gymnasieskola och gymnasiesärskola,
 • det offentliga skolväsendet för vuxna i kommunen i form av kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare,
 • skolmåltidsverksamheten,
 • skolskjutsar,
 • elevhälsa,
 • fortlöpande hålla sig informerade om hur de ungdomar i kommunen som fullgjort sin skolplikt men som inte fyllt 20 år är sysselsatta, i syfte att kunna erbjuda dem lämpliga individuella åtgärder

Barn- och utbildningsnämnden ska även:

 • följa utvecklingen i de frågor som gäller barn- och utbildningsverksamheten samt ta de initiativ och lägga de förslag som nämnden bedömer nödvändiga,
 • utarbeta styrdokument för verksamheten som ska fastställas av kommunfullmäktige,
 • följa aktuella plan- och byggfrågor och framföra sina synpunkter när nämnden finner det nödvändigt, samt avge yttranden över översiktsplaner,
 • yttra sig i övriga ärenden, som remitterats till nämnden.
 • verka för att utveckla brukarinflytandet och medborgardialogen inom sitt verksamhetsområde,
 • verka för ett gott samarbete med socialnämnden för att tillsammans finna bästa möjliga lösningar i gemensamma ärenden.
Sammanträdesdagar barn- och utbildningsnämnden

JanFebMarsAprilMajJuniJuliAugSepOktNovDec

2018

23

20

20

24

22

19


21


2, 30

27

18

 

Sammanträdesdagar barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

JanFebMarsAprilMajJuniJuliAugSepOktNovDec

2018

9

6

6

10

8

5


7

18

16

13

4

 

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!


Sidansvarig: Jonna Sanfridsson, senast ändrad 06 december 2017