Lyssna

Pågående planläggning

Här hittar du detaljplaner, planprogram och utvecklingsförslag som är under arbete. Du kan lämna synpunkter på de planer som är på samråd och granskning. Inkomna synpunkter läggs till ärendet och blir allmän handling.

Karta som redovisar var i kommunen det pågår planläggning

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!