Lyssna

Planbesked

Om du planerar för en åtgärd som förutsätter att en detaljplan upprättas, ändras eller upphävs så ska du ansöka om planbesked. På ansökan får du svar på om kommunen har för avsikt att börja ett planarbete eller inte. Här hittar du mer information om hur du ansöker och hur ansökans gång ser ut.

Vad innebär ett planbesked?

Första steget mot att det upprättas en detaljplan är att ansöka om ett planbesked. I ditt planbesked framgår det om kommunen avser att inleda ett detaljplanarbete eller inte. Ett planbesked kan vara positivt eller negativt och kan inte överklagas. Positivt planbesked innebär att arbete med detaljplan kommer att startas medan ett negativt planbesked innebär att arbete med detaljplan inte kommer att startas.

Ett positivt planbesked är första steget i en detaljplaneprocess. Detta innebär att platsens förutsättningar och ditt förslag prövas enligt plan- och bygglagen. Ett positivt planbesked är ingen garanti för att det i slutändan blir en antagen detaljplan

Att söka planbesked

För att söka planbesked hos Götene kommun behöver du fylla denna ansökningsblankett Pdf, 170.2 kB..

Blanketten skickas till:

Götene kommun
Kommunstyrelsen
Torggatan 4, 533 30 Götene

Alternativt via e-post: kommunstyrelsen@gotene.se

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!