Lyssna

Detaljplan för Backgården

Planförslaget syftar till att möjliggöra för industriändamål inom inom del av Götene 16:2. Totalt möjliggörs ca 17 hektar industrimark.

Karta som redovisar aktuellt planområde

Planeringsskede

Just nu sker framtagande av samrådshandlingar.

skede i planprocessen

Frågor

Frågor om detaljplanen besvaras av planarkitekt John Cronqvist.

Telefon: 0511-38 60 57
E-post: john.cronqvist@gotene.se

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!