Lyssna

Upphävande av detaljplan för del av Husaby Kyrkby

Beslut att upphäva detaljplanen vann laga kraft den 3 mars 2023.

Planeringsskede

Planprocessen för begränsat standard förfarande, samråd markerat.

Aktuellt förslag

Upphävande av detaljplanen för del av Husaby Kyrkby görs för att möjliggöra en breddning av möjliga användningar inom området. Upphävandet gäller hela planområdet för gällande detaljplan för del av Husaby kyrkby. Huvudsyftet med gällande detaljplan var att uppföra en större byggnad för turistinformation mellan Pilgrimsgården och Husaby Hembygdsgård. Byggnaden har aldrig uppförts och detaljplanen bedöms ha mist sin aktualitet.

Tillhörande handlingar

Planbeskrivning Pdf, 2.4 MB.

Utlåtande Pdf, 200.1 kB.

Samrådsredogörelse Pdf, 203.3 kB.

Undersökning Pdf, 245.2 kB.

Gällande detaljplans plankarta Pdf, 1.3 MB.

Gällande detaljplans planbeskrivning Pdf, 80.5 kB.

Plankarta över del av Husaby Kyrkby

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!