Lyssna

Hemtjänst för äldre med förenklat beslutsfattande

Är du 75 år eller äldre, bosatt i Götene kommun och önskar hjälp med serviceinsatser så kan du ansöka om hemtjänst utan att en behovsprövning görs.

Ung kvinna i vårdkläder går i armkrok med äldre dam genom en park.Förstora bilden

Dessa serviceinsatser ingår:

  • Städ (två rum och kök, hall, badrum/toalett, ej storstäd, sanering eller flyttstäd)
  • Tvätt
  • Inköp
  • Promenad
  • Tidningsläsning
  • Ärende

Omfattning

Det är möjligt att bli beviljad hemtjänst utan föregående behovsprövning med maximalt två timmar i veckan per hushåll. Dessa timmar planerar du tillsammans med den som ska utföra hemtjänsten. En plan görs för när under veckan eller månaden insatserna ska utföras.

Kriterier

  • Du ska ha fyllt 75 år och inte ha några pågående hemtjänstinsatser. För makar och sammanboende som delar hushåll räcker det att den ena parten uppnått 75 års ålder.
  • Du ska vara folkbokförd i Götene kommun
  • Du ska själv kunna besluta, planera och följa överenskommen plan för när under veckan/månaden insatserna ska utföras. Förändringar i planeringen behöver meddelas till verkställaren senast en vecka i förväg, detta gäller också återbud. För sent inkomna ändringar eller återbud, som inte beror på sjukdom eller något annat akut, kommer att debiteras enligt gällande taxa.

Om du har behov av mer eller andra insatser än vad detta beslut medger, eller inte uppfyller kriterierna enligt ovan kan du alltid ansöka om insatser enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen. Då görs en behovsprövning och ditt hjälpbehov utreds. Ansökan görs hos Biståndsenheten.

Så här ansöker du

Du ansöker om hemtjänst med förenklat beslutsfattande för äldre via vår e-tjänst eller vår blankett. Om du använder blanketten skriver du under den och skickar in den till:

Biståndsenheten Götene kommun
Torggatan 4
533 80 Götene

Beslut om insats

När din ansökan har kommit in till biståndsenheten fattas ett beslut utifrån om du uppfyller fastställda kriterier eller ej. Ett beslut skickas hem till dig per post. Om du beviljas insatsen skickas ett uppdrag till den hemtjänstgruppen som ska utföra insatsen.

Beslutet är tidsbegränsat till ett år och uppföljning görs utifrån din upplevelse om kvalitet på insatsen och ditt önskemål om fortsatta insatser.

Avgifter för insatserna

Avgifter tas ut enligt gällande timtaxa. Se avgifter inom äldreomsorgen

Sekretess

All personal har lagstadgad tystnadsplikt för att skydda din integritet. Alla har skrivit under en försäkran om detta som gäller livet ut. Tystnadsplikten gäller även gentemot dina närstående om du inte har samtyckt till att vi får kommunicera med dem.

Dokumentation

Personuppgifter som är av betydelse vid bedömning av ansökan samt för utförandet av insatsen kan komma att registreras, uppgifterna används för diarium, handläggning av ärende samt statistik och arkivering.

Kontakt och frågor

Biståndsenheten

Broschyr Hemtjänst för äldre med förenklat beslutsfattande Pdf, 424.8 kB.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!