Lyssna

Stöd i hemmet- Biståndsenhet

Olika stödinsatser finns för dig som bor i eget boende

Genom olika typer av stöd i hemmet ökar möjligheterna att bo kvar i hemmet.

​Ansökan

Önskar du ytterligare information tag kontakt med biståndshandläggaren i ditt hemvårdsområde. Det är också till biståndshandläggaren du vänder dig till om du vill ansöka om hjälp om stöd, exempelvis hemtjänst, särskilt boende, korttidsvistelse  eller avlösning för anhöriga.

Biståndsenheten

E-post

bistandsenheten@gotene.se

Telefontider biståndshandläggare

Vardagar mellan 8 - 9. Övrig tid hänvisas till kommunens växel. 0511- 38 60 00.

Götene hemvård, Västra området, Sil

Telefon: 0511-38 68 61

 Götene hemvård, Centrum

Telefon: 0511-38 69 66 

Götene hemvård, Norra området

Telefon: 0511-38 69 66  

Hällekis hemvård

Telefon: 0511-38 68 65 

Källby hemvård

Telefon: 0511-38 62 50

Lundsbrunns hemvård

Telefon: 0511-38 62 50

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!