Lyssna

Stöd i hemmet

Olika stödinsatser finns för dig som bor i eget boende. Det ökar möjligheterna att bo kvar i hemmet.

Förstora bilden

Klicka för att förstora bilden

​Ansökan

Önskar du ytterligare information kring ansökan om stödinsatser kan du kontakta biståndshandläggaren i ditt hemvårdsområde. Se kontaktinformation längre ner på sidan.

Det är också till biståndshandläggaren du vänder dig till om du vill ansöka om hjälp om stöd, exempelvis hemtjänst, särskilt boende, korttidsvistelse  eller avlösning för anhöriga.

Stödinsatser organiserade i fem områden

Stödinsatser är organiserade i sex områden: Götene västra, Götene norra, Götene centrum, Hällekis, Källby och Lundsbrunn. Du får omsorg av den hemvårdsgrupp där du bor.

Kontakta biståndsenheten

Biståndshandläggarna har telefontid vardagar klockan 8.00-9.00. Övrig tid hänvisas till kommunens växel: 0511- 38 60 00.

Götene hemvård, Västra området och Sil

Telefon: 0511-38 68 61

Götene hemvård, Hällekis

Telefon: 0511-38 60 52 

Götene hemvård, Norra området

Telefon: 0511-38 69 66  

Källby hemvård, Centrum Heldesborg

Telefon: 0511-38 62 85

Lundsbrunn hemvård, Centrum Melonen och Ahlsborgsgatan

Telefon: 0511-38 62 50

E-post

bistandsenheten@gotene.se

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!