Stöd i hemmet- Biståndsenhet

Olika stödinsatser finns för dig som bor i eget boende

Genom olika typer av stöd i hemmet ökar möjligheterna att bo kvar i hemmet.

​Ansökan

Önskar du ytterligare information tag kontakt med biståndshandläggaren i ditt hemvårdsområde. Det är också till biståndshandläggaren du vänder dig till om du vill ansöka om hjälp om stöd, exempelvis hemtjänst, särskilt boende, korttidsvistelse  eller avlösning för anhöriga.

Biståndsenheten

Telefontider biståndshandläggare

Vardagar mellan 07.30 - 09.30. Övrig tid hänvisas till kommunens växel. 0511- 38 60 00.

E-post: bistandsenheten@gotene.se

Biståndshandläggare, Götene hemvård, Västra området, Sil

Toraa Jacobsson
Telefon: 0511-38 68 61
E-post: toraa.jacobsson@gotene.se

Biståndshandläggare, Götene hemvård, Centrum

Linda Arvidsson
Telefon: 0511-38 69 66 
E-post: linda.arvidsson2@gotene.se

Biståndshandläggare, Götene hemvård, Norra området

Linda Arvidsson
Telefon: 0511-38 69 66  
E-post: linda.arvidsson2@gotene.se

Biståndshandläggare Hällekis hemvård

Ajshe Baftiu
Telefon: 0511-38 68 65  
E-post: ajshe.baftiu@gotene.se

Biståndshandläggare Källby hemvård

Elisabet Nord
Telefon: 0511-38 62 50
E-post: elisabet.nord@gotene.se

Biståndshandläggare Lundsbrunns hemvård

Elisabet Nord
Telefon: 0511-38 62 50
E-post: elisabet.nord@gotene.se

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!