Lyssna

Paroc AB - sevesoanläggning

Paroc AB omfattas av sevesolagen, på den lägre nivån, på grund av den sammanlagda mängd syrgas och flytande naturgas som maximalt kan lagras vid verksamheten. Det är inget av dessa ämnen som ensamt uppnår den angivna kravgränsen enligt lagstiftningen.

Flygfoto över Parocs anläggning. Med Parocs logotyp i ena hörnet.Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora.

Verksamhetsutövare

Paroc AB

Organisationsnummer: 556036-3763

Adress

Fabrik
Paroc AB
Box 1, 533 04, Hällekis

Besöksadress:
Strandvägen 1, Hällekis

Verksamhetskontor
Paroc AB
541 86 Skövde

Besöksadress:
Bruksgatan 2, Skövde

Varning av allmänheten vid händelse inom anläggningen

Om en händelse skulle uppstå inom Parocs verksamhet finns det larmsystem för intern varning inom anläggningen och larmning av räddningstjänsten. Om händelsen kan komma att påverka närboende, till exempel vid en större brand eller en större gasläcka, kan räddningstjänsten aktivera ett så kallat Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA).

Läs mer om vad ett VMA innebär och vad du bör göra när du nås av meddelandet.

Förebyggande arbete

Paroc hanterar ämnen som innebär risker om de inte hanteras på ett korrekt sätt. Ett av huvudmålet för verksamheten är att händelser som kan leda till utsläpp eller olyckor ska förebyggas och undvikas. Genom att ledning, samtlig personal och entreprenörer är väl informerade om företagets policys, processer och rutiner så kan företaget systematiskt och proaktivt minimera risken för olyckor.

Förhindrande av olyckor och utsläpp sker konkret delvis med hjälp av tekniska system såsom automatiska funktioner för att förhindra exempelvis övertryck eller överfyllnad av vissa processdelar och dels genom organisatoriska åtgärder som till exempel tydlig ansvarsfördelning, utbildning av personal, ronderingar, förebyggande underhåll samt interna kontroller.

Tillsyn

Samhällsskydd mellersta Skaraborg (räddningstjänsten) utför regelbunden tillsyn av Paroc för att säkerställa att anläggningens skydd mot olyckor är tillräckligt och fungerar som det ska. Länsstyrelsen utför regelbunden tillsyn av Paroc utifrån sevesolagstiftningen.

Farliga ämnen som hanteras på Paroc

Inom Parocs anläggning hanteras syrgas, naturgas, ammoniak, diselolja och hjälpkemikalier (ecempelvis oljor, fetter och lösningsmedel). Inget av dessa ämnen uppnår ensamt den angivna kravgränsen enligt sevesolagstiftningen. När ämnena däremot läggs ihop uppnår de den lägre kravnivån.

Användningsområden för ämnena

  • Syrgas – bränsle
  • Naturgas – bränsle
  • Ammoniak – ingår i bindemedel till produkten
  • Dieselolja – bränsle till fordon
  • Oljor, fetter, lösningsmedel – hjälpkemikalier som används i produktionsprocessen, underhåll och liknande.

Verksamhetsbeskrivning

Paroc Group är en internationell tillverkare av stenullsisolering. Parocs huvudkontor ligger i Finland och de har produktionsanläggningar i fem länder samt säljkontor i 14 länder. I Sverige finns tre fabriker, Hällekis, Hässleholm och Skövde där även det svenska kontoret är placerat.

Vid Hällekisfabriken har tillverkning av mineralullsprodukter pågått sedan 1978. Paroc AB, Hällekisfabriken, har en anläggning för brikettillverkning, två produktionslinjer för tillverkning av stenullsisolering, en anläggning för konvertering av formatspill med mera till lösull samt några maskiner för vidareförädling av linjetillverkade produkter. I november 2001 byggdes Hällekisfabriken ut med ett nytt produktionsutrymme och lager samt en mindre tillbyggnad för tillverkning av råull för rörskålstillverkning. I de nya lokalerna tillverkas sedan våren 2002 så kallad teknisk isolering (exempelvis rörskålar och nätmattor).

Verksamheten i Hällekis sysselsätter idag ca 250 personer.

Paroc utvecklar och leder byggkoncept, från energisparande renoveringar till passivhus, som sänker husens energiförbrukning och utsläpp, samtidigt som de höjer boendekomforten. Deras kunder är allt från byggare av enfamiljshus och arkitekter till entreprenörer, återförsäljare och industriella byggare.

Mer information

För mer information om anläggningen och hur ämnena hanteras, kontakta Paroc AB:

Emma Hansson
Telefon: 0500-50 04 69 05
E-post: emma.hansson@paroc.com
Hemsida: www.paroc.se

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!