Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA)

Viktigt meddelande till allmänheten

Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA) är ett varningssystem som används vid olyckor och allvarliga händelser, vid svåra störningar i viktiga samhällsfunktioner och vid krishantering i samband med extraordinära händelser.

Varningssystemet innefattar

 • information i radio och TV,
 • i vissa fall utomhusvarningssystemet "Hesa Fredrik".

Information i radio och TV

Ett VMA sänds alltid i radio och TV. VMA sänds i följande kanaler:

 • Sveriges radios FM-kanaler (SR)
 • Sveriges television (SVT)
 • Sveriges utbildningsradio (UR)
 • TV4
 • Kanal 5
 • Kanal 9

Varningssystem utomhus

Vid vissa tillfällen kompletteras varningen genom att ljudsändare utomhus används. I Götene kommun finns en ljudsändare. Den sitter i Källby.

Signalen i utomhuslarmet består av sju sekunder långa ljudstötar med fjorton sekunders paus emellan. Signalen upprepas under minst två minuter. Utomhussignalen följs alltid av information i radio och TV.

När du hör larmsignalen

Ta alltid ett larm på allvar. När du hör varningssignalen, gör följande:

 • Sök skydd inomhus. Gå in i närmaste byggnad eftersom du är bättre skyddad inne än ute.
 • Om du befinner dig i ett gasmoln, förflytta dig inte mot eller med vindriktningen, utan i vinkel mot den.
 • Stäng fönster och dörrar, även dörrar mellan rum.
 • Stäng om möjligt av ventilation, fläktar och ventiler.
 • Lyssna på radio eller TV för närmare instruktioner.

När faran är över

När faran är över signaleras detta genom en 30 sekunder lång sammanhängande signal.

Lyssna på varningssignalerna

Här nedan kan du lyssna på signalerna.

Viktigt meddelande

Faran är över

Test av varningssystemet

Varningssystemet testas fyra gånger per år, klockan 15.00 den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december. Då ljuder utomhussignalen i de tätorter som har varningssystemet och Sveriges Radio informerar om VMA-testet.

Mer information

Efter att ett VMA har sänts ut, kan du söka vidare information på till exempel webbplatsen www.krisinformation.se (nytt fönster)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, informationsnumret 113 13 eller på kommunens webbplats.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!