Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Enkät till föräldrar och blivande föräldrar

Västra Götalandsregionen utvecklar sitt arbetssätt och skulle vilja veta hur du som förälder eller blivande förälder upplever din kontakt med mödrahälsovården, barnhälsovården och familjecentralen. Därför bjuder de in dig till att svara på en enkät. Enkätfrågorna handlar om vad ni pratat om under besöken och hur det är för dig att vara förälder. Det är frivilligt och anonymt att svara på enkäten.

Lekrum med stor, rund, röd matta med olika leksaker liggandes runt.Förstora bilden

Tack för att du tar dig tid att svara på enkäten, det kommer ge ett bra underlag för det fortsatta arbetet med mördahälsovården, barnhälsovården och familjecentralen.

Svara på enkäten

Via den här länken kommer du till enkäten du kan också använda QR-koden här bredvid.

Sista svarsdag är 14 november.

QR-kod som tar dig till enkäten.

Kontakt

Om du har några frågor om enkäten, är du välkommen att kontakta Tove Kihl, enhetschef Psykologenheten för mödra- och barnhälsovård Skaraborg.

E-post: tove.kihl@vgregion.se

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!