Lyssna

Kommunala badplatser

En pappa och barn svalkar fötterna i vattnet. Förstora bilden

Kinnekulle camping, foto Martin Frick.

Längs Vänern finns många möjligheter till bad. Vare sig du föredrar en enskild vik, där du kan få vara helt i fred, eller en mer organiserad badplats har du goda chanser att få dina önskemål uppfyllda.

Officiella badplatser finns på följande platser inom kommunen:

Björkkullasand, Österäng

Blomberg

Jutan, Årnäs

Kinnekulle camping, Hällekis

Källby

Kontroll av badvatten

Vid de kommunala badplatserna kontrollerar kommunen badvattenkvaliteten under sommarsäsongen. Kontrollen innebär bland annat att prover tas för att bedöma bakteriehalten samt visuell kontroll av förekomst av alger, oljor med mera. Beroende på hur hög bakteriehalten är bedöms vattnet antingen som dåligt, tillfredsställande, bra eller utmärkt. Vid otjänligt prov tas snarast ett omprov. Om tre på varandra följande prov visar sig vara otjänliga stängs badet och öppnas inte åter förrän man har utrett orsaken till vattnets förorening och vattenkvaliteten har förbättrats.​

Resultat av badvattenprov på alla sveriges badplatser hittar du på Havs- och vattenmyndighetens hemsida

Hundar

Hundar får inte vistas på allmänna badstränder under sommarsäsongen 1 maj till 30 september. I Källby finns ett avgränsat område i anslutning till ordinarie badplats där hunden är tillåten att bada. Området är väl skyltat, avgränsat med staket och det finns även en hundlatrin på platsen.

Camping är inte tillåten

Det är inte tillåtet att campa på våra allmänna badstränder under sommarsäsongen.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!