Lyssna

Vänerns vattenvårdsförbund

Vänerns vattenvårdsförbund verkar för att Vänern ska fortsätta må bra även i framtiden.

Götene kommun är medlem i Vänerns vattenvårdsförbund som är en ideell förening. Vänerns vattenvårdsförbund verkar för att Vänern ska fortsätta må bra även i framtiden. Vattenkvaliteten behöver vara bra, både idag och för kommande generationer. Sjöns arter och livsmiljöer behöver finnas kvar.

Vänerns vattenvårdsförbund har totalt 73 medlemmar, varav 35 är stödjande. Bland medlemmarna finns:

  • Alla kommuner runt Vänern
  • Industrier och andra företag med direktutsläpp till Vänern
  • Organisationer inom sjöfart och vattenkraft
  • Regioner
  • Intresseorganisationer för fiske, jordbruk, skogsbruk och fritidsbåtar
  • Naturskyddsföreningar
  • Andra vattenvårdsförbund
  • Vattenförbund vid Vänern
  • Övriga aktörer

Länsstyrelserna kring Vänern, Havs- och vattenmyndigheten och Sötvattenslaboratoriet vid SLU deltar också i arbetet.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!