Lyssna

Naturreservat och vandringsleder

Götene kommun har många naturreservat och vandringsleder att erbjuda. Här finns berget Kinnekulle som är ett av få ställen i Sverige där man hittar ovanligt många naturtyper samlade.

Foto på Sörboleden som går genom Mariedals naturreservatFörstora bilden

Sörboleden som går genom Mariedals naturreservat, foto Mikael Lundgren.

Naturreservat

Att uppleva skogen, vandra på välskötta strövområden, bada i våra sjöar och ta del av spontanaktiviteter i skog och mark är viktiga beståndsdelar i vårt fritidsutbud.

För dig som vill ut i naturen finns flera fina skogs- och naturområden. Du kan springa på en motionsslinga, bada, leka eller bara ströva runt i naturen.

I Götene kommun finns mycket fin natur som är viktig att skydda och bevara. Många av våra skyddade områden finns på Kinnekulle. Det vanligaste skyddet är naturreservat.

Kinnekulle är ett av få ställen i Sverige där man hittar ovanligt många naturtyper samlade. Frodig lövskog, susande granskog, lundar, lövängar, hagar och alvar. Körsbär, hägg och vildapel blommar samtidigt med den ovanliga ramslöken, som på flera ställen bildar stora och starkt doftande mattor. Ängar lyser av gullvivor och den sällsynta orkidén guckusko har sina egna favoritställen.

Varför finns naturreservat och vad innebär det?

Naturreservat bildas ofta i syfte att bevara biologisk mångfald, vårda och bevara värdefulla naturmiljöer eller tillgodose behov av områden för friluftslivet.

I Sverige och i många andra länder är naturreservat det vanligaste sättet att långsiktigt skydda värdefull natur. Naturreservat är en stark skyddsform som kan bildas av både länsstyrelser och kommuner.

Naturreservat består ofta av sammanhängande värdefull natur där naturskog, vattendrag, marina miljöer, öppna kulturlandskap och myrar kan ingå. De utgör cirka 85 procent av den totala yta i Sverige som är skyddad med stöd av miljöbalken. Miljöbalken är verktyget som används för att bilda naturreservat.

Många fina vandringsleder i Götene

Att ta sig runt på Kinnekulle till fots är ett fantastiskt sätt att uppleva den underbara naturen. Här finns många fina vandringsleder där den mest kända är Kinnekulle vandringsled som går runt berget. Den är 45 kilometer lång och går förbi de flesta av de stora sevärdheterna. Känner du för en kortare promenad kan man välja att gå delar av denna led och knyta an till de andra.

Läs mer om vandringslederna i kommunen.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!