Lyssna

Kommunens skogar och parker

Kommunen har som långsiktigt mål att erbjuda invånarna en omväxlande och tilltalande skog som utgör en attraktiv miljö. Götene kommun ska vara en förebild som skogsägare när det gäller hänsyn till naturvärden och kulturmiljöer.

Flera träd i en skog i Götene kommunFörstora bilden

Klicka för att förstora bilden

Vi arbetar kontinuerligt för att göra skogen tillgänglig för våra invånare och besökares friluftsliv. Den ska kunna ge förutsättningar för människor att motionera, leka, undervisa och plocka bär och svamp m.m.

Götene kommun har ca 500 hektar skog. Större delen av den kommunägda skogen är tätortsnära och har höga rekreationsvärden och naturvärden. Kommunen bedriver ett hyggesfritt skogsbruk och värnar om de rekreation- och naturvärden som finns.

Våra generella mål och riktlinjer för skogsbruket är:

  • Kommunen ska tillgängliggöra fler miljöer i våra tätortsnära skogar.
  • Kommunens skogar ska skötas på ett naturvänligt och för allmänheten tillgängligt sätt för ett utökat friluftsliv.
  • Skogsbruksplanen förnyas regelbundet och klimatanpassas.

Kommunens skogsinnehav är certifierat enligt FSC® (licnr FSC-C015573) och PEFC™. Skogsbruket ska bedrivas så att villkoren för certifieringen uppfylls med god marginal.

Skogsskötsel

Varje år genomförs en mängd olika skötselinsatser i kommunens skogar. Det kan till exempel handla om slyröjningar och gallringar för att skapa varierade och lättframkomliga rekreationsskogar, frihuggning av grova träd eller plantering av ny skog.

I tätortsnära skogar genomförs regelbundna skötselåtgärder. Skötselåtgärderna genomförs utifrån Götene kommuns skogsvårdsplan och skogsbruksplan. I skogsvårdsplanen, som uppdateras kontinuerligt, finns skötselmål och åtgärder som baseras på skogsbruksplanen, enskilda skötselplaner, kommunens klimat och miljöpolitiska program 2019-2024, regeringens miljömål samt skogsstyrelsen råd om klimatanpassning och fältbesök.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!