Lyssna

Ansökan om att ta ner träd

Har du önskemål om nedtagning av träd som står på kommunens mark? 

Du har möjlighet att skicka in en ansökan om att kommunen ska ta ner träd på kommunal mark. Genom att fylla i ansökan kan vi göra en mer enhetlig bedömning i varje enskilt fall.

Ansökan:

Ansökan kan göras via kommunens e-tjänst eller genom att fylla i en blankett och lämna till Medborgarkontoret eller skicka till kommunstyrelse@gotene.se.

Bedömningen görs utifrån följande kriterier:

  • Trädets betydelse för området som helhet
  • Trädets ekologiska, kulturhistoriska och estetiska värden
  • Trädets kondition

Träd tas inte ner för att:

  • Träd tas inte ner för att löv eller pollen kommer in på tomtmark
  • Träd tas inte ner därför att de skymmer parabolantenner, solceller eller liknande
  • Träd tas inte ner för att de skuggar tomten delar av dagen

Kommunen är generellt restriktiv till att fälla friska träd.

Vem gör bedömningen?

Bedömningen om ett träd ska tas ner görs i samråde mellan kommunekolog och förvaltningen för Service och teknik.

När kan trädet tas ner?

Om kommunen bedömer att trädet ska tas ner hamnar det på en arbetslista hos Service och teknik. Normalt görs de flesta skogsåtgärder under vinterhalvåret.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!