Lyssna

Vilda djur nära bostadsområden

I Götene kommun lever vi nära vatten och grönområden. Att bo nära naturen och vilda djur är på många sätt värdefullt samtidigt som det kan innebära störningar.

En räv. Förstora bilden

Klicka för att förstora.

Grunden i jaktlagstiftningen (SFS 1987:259) är att allt vilt är fredat. Det gäller också deras ägg och bon. Det innebär att vilt endast får jagas, fångas eller dödas om jaktlagstiftningen tillåter det.

Kommunen får varje år in klagomål gällande vilt när de upplevs störande. Det bästa och mest effektiva sättet att bli av med problemen som kan uppstå i mötet mellan människa och djur är att göra olika förebyggande insatser. Viltförvaltning kräver god kompetens och hög etik. För bästa effekt gör man detta på jaktmarker utanför tätbebyggt område, i samverkan mellan olika markägare och jaktlag.

Med stöd av Miljööverdomstolen (Mål nr M8510-11) anses inte en fågelkoloni eller andra vilda djur utgöra en olägenhet enbart för att den låter.

Fastighetsägarens ansvar

Det är i första hand fastighetsägarens ansvar att skydda sin trädgård mot vilda djur.

Du som fastighetsägare kan engagera personer, som har rätt kompetens och de tillstånd som krävs, att jaga hos dig. Ingen annan får göra detta inom fastighetsgränsen. Det är fastighetsägaren som ansvarar för att åtgärda det som riskerar människors hälsa.

Kommunens roll och ansvar

Jaktlagstiftningen ger möjlighet till så kallad skyddsjakt som kan användas om vilda djur riskerar att ge upphov till skador på allmän hälsa och säkerhet (exempelvis sprida smitta), omfattande skador på grödor eller boskap, eller andra skäl av ”överskuggande allmänintresse”.

Kommunens skyddsjägare

De kommunala skyddsjägarna är i första hand en funktion för att hantera vilt på kommunens egen mark som inte är utarrenderad för jakt. Exempel är inom tätorterna, där uppdragen kan vara skyddsjakt på sjuka eller skadade djur.

Vilda djur får inte hållas i fångenskap

Ta inte hand om djurungar som ser övergivna ut, föräldern är oftast i närheten. Om du hittar ett skadat vilt djur ska du kontakta kommunen eller annan organisation som har tillstånd att vårda och rehabilitera skadat vilt.

På Naturvårdsverkets webbplats hittar du några råd om hur du kan agera när du hittar "övergivna" djurungar.

Kontakt

Har du frågor eller behöver råd är du alltid välkommen att kontakta Medborgarkontoret.

Telefon: 0511-38 60 00
E-post: gotene.kommun@gotene.se

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!